$nbsp;

X

Địa chỉ:số 235 Lê Duẩn – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tượng đồng ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Tượng đồng ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Bài viết liên quan

 

X