$nbsp;

X

Địa chỉ:530 đường Láng, Đống Đa – Hà Nội

Đồ phong thủy bằng đồng 12 con giáp

Đồ phong thủy bằng đồng: Các con vật, 12 con giáp, Mèo, Dê, Khỉ, Chuột, Trâu, Sư Tử, Hổ, Chó, Heo

tượng đồng di lạc ngồi thiền 

tượng đồng kỳ lân 

tượng mèo bằng đồng 

tượng miu bằng đồng 

tượng kỳ lần bằng đồng cao 60cm  

2 tượng kỳ lân bằng đồng 

tượng di lặc cưỡi ngựa bằng đồng 

 

 

X