• Trang chủ
  • Hỗ trợ trực tuyến

Danh mục sản phẩm

Banner quảng cáo


Thống kê

Chuyên lắp đặt Quốc ...more info...


Click on images to zoom

sản xuất quốc huy đồng các kích thước,số lượng theo yêu cầu kỹ thuật

Xem chi tiết

Thanh toán an toàn với Bảo Kim !
[Hướng dẫn thanh toán]Chuyên lắp đặt Quốc huy,công an hiệu trên tòa nhà cao tầng dodong.vn

 

ĐÚC QUỐC HUY,CÔNG AN HIỆU,HUY HIỆU QUÂN ĐỘI BẰNG ĐỒNG

Công ty Đồ Đồng Việt chuyên sản xuất Quốc huy,công an hiệu,huy hiệu quân đội,logo các ban ngành. Lắp đặt theo yêu cầu mọi kích thước, chất lượng bảo đảm.

Sản phẩm: Quốc huy,logo cơ lớn,mặt trống đồng,phù điêu,huy hiệu…

Cam kết tiến độ,chất lượng và kỹ thuật

Hotline: 0986.847.296

Quốc huy đồng đk 3,2m gò đồng nguyên tấm đồng dày 1,5ly - Tòa nhà Hành chính Tỉnh Bình Dương

Quốc huy đồng đk 3,2m gò đồng nguyên tấm đồng dày 1,5ly – Tòa nhà Hành chính Tỉnh Bình Dương

Qúa trình lắp đặt Quốc huy trên tòa nhà 16 Tầng

Qúa trình lắp đặt Quốc huy trên tòa nhà 16 Tầng

 

Treo Quốc huy đồng trụ sở Hành chính Tỉnh

Treo Quốc huy đồng trụ sở Hành chính Tỉnh

Quốc huy được treo trước cửa Khu Hành chính Tỉnh Bình Dương

Quốc huy được treo trước cửa Khu Hành chính Tỉnh Bình Dương

Tòa nhà Trung tâm hành chính TP Mới Bình Dương được lắp đặt Quốc huy đk 5,5m bằng đồng

Công an hiệu - Phòng cảnh sát GT Hải pHòng, đk 1,75m gò đồng dày 1,2ly

Công an hiệu – Phòng cảnh sát GT Hải pHòng, đk 1,75m gò đồng dày 1,2ly

 

Công an hiệu treo trụ sở làm việc

Công an hiệu treo trụ sở làm việc

 


Vui lòng gọi
Vui lòng gọi
Vui lòng gọi
Vui lòng gọi
Vui lòng gọi
Vui lòng gọi
Vui lòng gọi
Vui lòng gọi
Vui lòng gọi
Vui lòng gọi
Vui lòng gọi
Vui lòng gọi
Vui lòng gọi
Vui lòng gọi
Vui lòng gọi
Vui lòng gọi
Vui lòng gọi
Vui lòng gọi