$nbsp;

X

Địa chỉ:530 đường Láng, Đống Đa – Hà Nội

Đúc đồng, đúc tượng đồng, tượng đồng bán thân

Đồ Đồng Việt – www.dodong.com.vn
Email: dodongmynghe@gmail.com

tượng đồng bán thân 

tượng đồng bán thân 

tượng đồng bán thân 

tượng đồng bán thân 

tượng đồng bán thân 

tượng đồng bán thân 

tượng đồng bán thân 

tượng đồng bán thân

 
CHUYÊN ĐÚC TƯỢNG ĐỒNG THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG.
CÁC DỊCH VỤ:
1. Tạc, đúc tượng chân dung, bán thân: tượng chân dung bố mẹ, ông bà, tổ tiên phục vụ thờ cúng tâm linh. Những người có công với gia đình, dòng họ, doanh nghiệp, quà mừng thọ…
2. Đúc tượng toàn thân: Tượng danh nhân lịch sử Việt nam trải qua các triều đại từ thời đại hùng vương đến HCM.

 

X